Social Link
พศจ.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการจริยธรรมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

             วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการจริยธรรม ประเภทข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่น จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๙ อาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

 

 

ภารดี ซินโซ เขียน/ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,796