Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙

              วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ถวายการต้อนรับ พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมถวายการต้อนรับ และอำนวยความสะดวกจนคณะสงฆ์ได้รับวัคซีนเสร็จเรียบร้อย

 

 

ภารดี ซินโซ เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,822