Social Link
พศจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

                วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายชยชัย สายแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และ นายอนุวัฒน์ กันเกษ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียนและมอบสิ่งสนับสนุนในการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัจจิมเชียงยืน อำเภอเชียงยืน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสุวรรณาวาส อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

 

ภารดี ซินโซ เขียน /อนุวัฒน์ ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,805