Social Link
พศจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

                วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายคชนม์คเชษฐ มูลผลึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมถวายคำแนะนำในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายให้ถูกต้องทันตามกำหนดเวลา ณ วัดจันทอุทัย ตำบลเขื่อน และวัดสำโรงวราราม ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ภารดี  ซินโซ เขียน/คชนม์คเชษฐ ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,821