Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีมอบสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา

             วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายธีรพัชร์ วงศ์วรนิตย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีมอบสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา โดยมี พระครูปริยัติจันทสาร เจ้าคณะอำเภอเชียงยืน เป็นประธานสงฆ์ ณ วัดสว่างสร้างแก้ว ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ภารดี ซินโซ เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,570