Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีมอบสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดโพธิ์ศรี(โพธิ์ศรีห้วยทราย) อำเภอบรบือ

           วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายธีรพัชร์ วงศ์วรนิตย์นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีมอบสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา โดยมี พระครูปัญญานันทคุณ เจ้าคณะอำเภอบรบือ เป็นประธานสงฆ์ ณ วัดโพธิ์ศรี(โพธิ์ศรีห้วยทราย) ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

ภารดี ซินโซ เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,562