Social Link
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จังหวัดมหาสารคาม

                    วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายธนพัฒน์ สุนประโคน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมปรับปรุงทำความสะอาด พระบรมธาตุนาดูน โดยมี นายอนุพงษ์ ภูคำแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมธาตุนาดูน ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี ซินโซ เขียน/ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 153,771