Social Link
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่วัดเขตอุโบสถเพื่อประกอบเอกสาร เรื่อง การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

                 วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายชยชัย สายแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และ นายธีรพัชร์ วงศ์วรนิตย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่วัดเขตอุโบสถเพื่อประกอบเอกสาร เรื่อง การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อประโยชน์แก่พระสงฆ์ทำสังฆกรรมตามพระวินัย ณ วัดบูรพาราม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี ซินโซ เขียน/ธีรพัชร์ ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 153,761