Social Link
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายพัดรองและย่ามที่ระลึกประทานในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

              วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายพัดรองและย่ามที่ระลึกประทานในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และการถวายแผ่นจารมงคลเพื่อขอเมตตานุเคราะห์ต่อพระสงฆ์ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานสงฆ์ และ นายอนิรุทธ์ สิงหศิริ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.๗) จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว : ภารดี ซินโซ
ภาพ : ภาสกร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 153,787