Social Link
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินวัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

                วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายธีรพัชร์ วงศ์นิตย์ และ นายคชนม์คเชษฐ มูลผลึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขากันทรวิชัย, สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง พร้อมทั้งให้คำแนะนำรายละเอียดในการขอใช้ที่ดินข้างเคียง และอำนวยความสะดวกตามควรแก่กรณี ณ วัดป่าวังเลิง (บ้านหัวขัว) หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ข่าว : ภารดี ซินโซ
ภาพ : ทวิช


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 153,528