Social Link
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตที่ ๑๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

                         วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายชยชัย สายแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตที่ ๑๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมงคลญาณปริยัติ วัดสระทอง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ข่าว : ภารดี ซินโซ
ภาพ : ชยชัย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 153,534