Social Link
พศจ.มหาสารคาม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะดิจิทัล เพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๒/๒๕๖๕

           วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นางสาวภารดี ซินโซ นักวิชาการ ศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะดิจิทัล เพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๒/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

ข่าว : ภารดี ซินโซ
ภาพ : เพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,573