Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมถวายความรู้เกี่ยวกับภารกิจงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับการสนองงานคณะสงฆ์ด้วยภารกิจ ๖ ด้าน

                 วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ชัย สนิทผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายคชนม์คเชษฐ มูลผลึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมถวายความรู้เกี่ยวกับภารกิจงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ การสนองงานคณะสงฆ์ด้วยภารกิจ 6 ด้าน และร่วมงานกิจกรรมการทอดเทียนโฮมของวัดต่างๆ ในกิจการคณะสงฆ์อำเภอบรบือ โดยมี พระครูปัญญานันทคุณ เจ้าคณะอำเภอบรบือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดบรบือสราราม ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว : ภารดี ซินโซ
ภาพ : คชนม์คเชษฐ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,629