Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวงพร้อมออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง (นักธรรมชั้นตรี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

            วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายณรงค์ชัย สนิทผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวงพร้อมออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง (นักธรรมชั้นตรี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ แห่ง ได้แก่ วัดกลางโกสุม อำเภอโกสุมพิสัย, วัดโสกคลอง อำเภอกุดรัง, วัดกุดรังสุทธาราม อำเภอนาเชือกวัดธรรมรังสี อำเภอชื่นชม, วัดกลางเชียงยืน อำเภอเชียงยืน, วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอกันทรวิชัย, วัดพยัคฆภูมิวราราม อำเภอพยัคฆภมิพิสัย, วัดดงเมืองน้อย อำเภอยางสีสุราช, วัดพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน, วัดโพธาราม อำเภอวาปีปทุม, วัดโพธิ์ศรีแกดำ อำเภอแกดำ, วัดประชาบำรุง และวัดอภิสิทธิ์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว : ภารดี ซินโซ
ภาพ : สภา/ศาสตรา/คชนม์คเชษฐ/อนุวัฒน์/ภารดี/พรทิพย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,561