Social Link
พศจ. มหาสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ด.กิตติ์, พธ.ด.กิตติ์) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม อดีตเจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์

             วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ชัย สนิทผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายศาสตรา ดีแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) พระเทพสารคามมุนี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม อดีตเจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์ อดีตที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอดีตผู้จัดการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ อาคารโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว : ภารดี ซินโซ
ภาพ : ศาสตรา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,597