Social Link
พศจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตรวจสอบและรับรองสถิติข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

       วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม โดย นายณรงค์ชัย สนิทผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมทั้งตรวจสอบและรับรองสถิติข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวดงนาค่าย และโรงเรียนทัพป่าจิก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว: ภารดี ซินโซ
ภาพ : ภาสกร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,568