Social Link
พศจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตรวจสอบและรับรองสถิติข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

            วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม โดย นายชยชัย สายแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายอนุวัฒน์ กันเกษ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมทั้งตรวจสอบและรับรองสถิติข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสิทธิ์ อำเภอเมืองมหาสารคาม และ โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว: ภารดี ซินโซ
ภาพ : ภาสกร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,658