Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

         วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม โดย นายทวิช วรรณทาป นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว: ภารดี ซินโซ
ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,650