Social Link
พศจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่สนองงานคณะสงฆ์และ ถวายคำแนะนำเรื่องการผาติกรรมที่วัด

            วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม โดย นายคชนม์คเชษฐ มูลผลึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่สนองงานคณะสงฆ์ พร้อมทั้งถวายคำแนะนำเรื่องการผาติกรรมที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง และรับหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนดที่ดิน) เพื่อเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดให้ถูกต้องตามระเบียบ ณ วัดสุวรรณาวาส อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว: ภารดี ซินโซ
ภาพ : ภาสกร

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,566