Social Link
พศจ.มหาสารคาม รับการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

               วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม รับการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว: ภารดี ซินโซ
ภาพ : ภาสกร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,578