Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

                    วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม โดย นายทวิช วรรณทาป นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานภายในศาลากลางจังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานใกล้เคียง เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว : ภารดี ซินโซ
ข่าว : ทวิช


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,566