Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

                 วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม โดย นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ให้โอวาทก่อนเริ่มประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมอำนวยความสะดวกในการประชุม

 

ข่าว : ภารดี ซินโซ
ภาพ : วิทยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 331,974