Social Link
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี

วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ “วันจักรี” โดยกำหนดให้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน  ณ วัดอภิสิทธิ์
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี

ภาพ/ภารดี

ทวิช/เขียน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,534