Social Link
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “โครงการท้องถิ่นสร้างป่ารักษ์น้ำ”

วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
                วัดชัยประสิทธิ์บ้านแพง ได้จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “โครงการท้องถิ่นสร้างป่ารักษ์น้ำ” ในวันวิสาขบูชาและเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งวัดชัยประสิทธิ์บ้านแพงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ โดยรณรงค์ให้ชุมชนปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่อื่นๆ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณวัดชัยประสิทธิ์บ้านแพง และบริเวณโคกสาธารณะหนองขนวน บ้านสองคอน ป่าชุมชนของตำบลแพง กับตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
                 นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ภารดี ภาพ/รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,518