Social Link
กิจกรรม ๕ ส. “BIG Cleaning Day” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.  นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดโครงการพัฒนาและทำความสะอาด ปรับปรุงสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน (๕ ส.) ขึ้น ซึ่งดำเนินการกิจกรรม  “BIG Cleaning Day” ทุกวันศุกร์ในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี สะอาด สะดวก เป็นระเบียบ สามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในองค์กร

ภารดี-ข่าว/คชนม์คเชษฐ-ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,059