Social Link
ลงพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริม ป้องกันการระบาดของโควิด-19

                  วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด นำผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น พร้อมคณะ เข้ากราบนมัสการ พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองมหาสารคาม และ
ในเวลา ๑๕.๐๐ น. เข้ากราบนมัสการ พระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) ณ วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขอความเมตตาแจ้งวัดในปกครองกรอกข้อมูลตามแบบประเมินศาสนสถานผ่านแอปพลิเคชั่น Thai Stop Covid หัวข้อ “ศาสนสถาน” ด้วยการประเมินตนเองและสามารถดาวน์โหลดใบประกาศเพื่อรับรองได้ทางอีเมลล์ที่บันทึกในแบบประเมินฯ เพื่อรับรองการเป็นศาสนสถานที่สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19 ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ภารดี-ข่าว/ธีรพัชร์-ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,065