Social Link
ร่วมประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

                  วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มอบหมาย นายณรงค์ชัย สนิทผล และนายพีรพัชร์ วงศ์วรนิตย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด โดย พระครูปัญญานันทคุณ เจ้าคณะอำเภอบริบือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายกรุง งามสง่า ปลัดอำเภอปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอบรบือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมคณะกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ที่พักสงฆ์บ้านดงมัน (วัดป่าบ้านดงมัน) หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ภารดี-ข่าว/พีรพัชร์-ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,061