Social Link
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

                    วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธัญญาวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและร่วมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ศาลากลางจังหวัดมหาสาคาม ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายอำพร กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมครั้งดังกล่าว 

 

ภารดี-ข่าว/อำพร-ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,500