Social Link
ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม(ศาลากลางน้ำ) วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมดังกล่าว

วิทยา/ภาพ

ทวิช/เขียน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,578