Social Link
ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย สนิทผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ“ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม และโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  โดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม

 

ภารดี เขียน/ณรงค์ชัย ภาพ


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,590