Social Link
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด อำเภอเมืองมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายพีรพัชร์ วงศ์วรนิตย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด โดย พระครูวรกิจสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเอกวัฒน์ จันทร ปลัดอำเภอปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอเมืองมหาสารคาม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมคณะกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ที่พักสงฆ์บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,508