Social Link
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “โครงการท้องถิ่นสร้างป่ารักษ์น้ำ”

วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. วัดชัยประสิทธิ์ โดย พระครูพิทักษ์ชัยประสิทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองกุงสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดชัยประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “โครงการท้องถิ่นสร้างป่ารักษ์น้ำ” ในเดือนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งวัดชัยประสิทธิ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ โดยรณรงค์ให้ชุมชนปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่อื่นๆ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วัดชัยประสิทธิ์ และโคกหนองกระนวน ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทุกประการ

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,500