Social Link
ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้ นายคชนม์คเชษฐ มูลผลึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยนายอนุวัฒน์ กันเกษ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ในการจัดโครงการ "ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ณ วัดวิเศษสมบูรณ์ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูปริยัติจันทสาร เจ้าคณะอำเภอเชียงยืน และพระครูสุตวิชัยธรรม รองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน พาดูสถานที่สำหรับปลูกต้นไม้ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีสองแปลง เนื้อที่รวมกันประมาณ ๒-๓ ไร่ เหมาะแก่การปลูกต้นไม้เป็นอย่างยิ่ง และวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ณ วัดโพธาราม ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูญาณโพธิ์ธารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม และคณะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวาปีคณานุสรณ์ พาดูสถานที่สำหรับปลูกต้นไม้ การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ภารดี เขียน /ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,464