Social Link
ปลูกต้นไม้โครงการ “หนึ่งนักเรียน หนึ่งต้นไม้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม”

วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด
จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม “หนึ่งนักเรียน หนึ่งต้นไม้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม” ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกต้นไม้
ในสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักในการรู้จัก และรักษ์ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อนและเป็นการเพิ่มจำนวนต้นไม้ของจังหวัดมหาสารคาม โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วาปีคณานุสรณ์วิทยา แผนกสามัญศึกษา ณ วัดโพธาราม ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดย พระครูญาณโพธิ์ธารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม ประธานฝ่ายสงฆ์

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 227,723