Social Link
จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม “หนึ่งนักเรียน หนึ่งต้นไม้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม”

วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม “หนึ่งนักเรียน หนึ่งต้นไม้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม” ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกต้นไม้ในสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักในการรู้จัก และรักษ์ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อนและเป็นการเพิ่มจำนวนต้นไม้ของจังหวัดมหาสารคาม โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาปัจจิมเชียงยืน และคณะสงฆ์อำเภอเชียงยืน ณ วัดวิเศษสมบูรณ์(บ้านแฝก) ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจาก พระครู​ปริยัติจันทสาร เจ้าคณะ​อำ​เภอ​เชียงยืน เจ้าอาวาสวัดวิเศษสมบูรณ์(บ้านแฝก)ประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็นประธานปลูกต้นไม้ โครงการดังกล่าว

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,534